düçar

düçar
sif. <fars.> Mübtəla, tutulmuş. Naçaram, mən naçaram; Yaman dərdə düçaram. (Bayatı). Düçar etmək – üz-üzə gətirmək, rastlaşdırmaq, məruz qoymaq, uğratmaq. <Hacı Qara:> Amma bu zəmanədək <qanınızı> tökən olmayıb, indi sizi əcəl çəkəçəkə mənə düçar edibdir! M. F. A.. Fəda olum sənə, Seyyid sənin qulamındır; Bu qədr zillətə etmə onu düçar, ey dust! S. Ə. Ş.. <Xırdaxanım:> . . Dərbədər olsun məni bu evə düçar eyləyən! N. V.. Dü- çar olmaq – 1) mübtəla olmaq, tutulmaq, başına gəlmək. Bir belə bəlalara düçar olan, başı qovğalar çəkən, əlbəttə, gərək intiqam fikrini başından çıxarmaya. Ə. H.. <Molla Seyfulla> böyük müsibətə düçar olmuş adam kimi, hərdənbir dərindən ah çəkib, «əstəğfürullah» deyir. T. Ş. S.. Yaşardı gözlərim, oldum o gündən eşqə düçar. H. Cavid; 2) rast gəlmək, rastlaşmaq, üz-üzə gəlmək, təsadüf etmək. Su kənarında qəflətən naçar; Bir quzu bir gün oldu qurda düçar. A. S.. <5-ci məhbus:> Ağa dərviş, bəlkə sən Şah Abbası görmüş olasan, çünki çox vaxt dərviş dərvişə düçar olmaq kimidir. Ü. Hacıbəyov; 3) məruz qalmaq, uğramaq, üz vermək. Nə möhnətdir, bu möhnət bilmirəm, Heyran düçar olmuş. H. x.. Bunların yaşadıqları kənd müharibə cəbhəsinə yaxın olduğundan böyük xəsarətlərə düçar olmuşdu. T. Ş. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dûçâr — düçar tutulmuş; uğramış; yakalanmış …   Hukuk Sözlüğü

  • düçar — sf., esk., Far. dūçār Uğramış, yakalanmış, tutulmuş Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller düçar olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dûçâr — (F.) [ رﺎچد ] uğramış, yakalanmış, maruz kalmış. ♦ dûçâr etmek uğratmak, müptela etmek. ♦ dûçâr olmak uğramak, müptela olmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • düçar — f. mübtəla, tutulmuş; giriftar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • DÛÇAR — f. Yakalanmış. Çatmış. Mübtelâ. * Ulaşmı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • düçar olmak — uğramak, yakalanmak, tutulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • derde düçar olmak — kötü bir duruma düşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • müsab — ə. düçar olan, giriftar olan ə. savab qazanan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mə’ruz — ə. düçar olan, özünü qoruya bilməyən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mərhun — ə. düçar, tutulmuş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”